Historie hotelu

Historie tohoto hotelu je spjatá se železničním vojskem. Koncem šedesátých let bylo rozhodnuto tehdejším velením o výstavbě Výcvikového a stravovacího střediska v Sázavě. Výstavba probíhala
v několika etapách. V roce 1971 byla dána do provozu budova hotelu. Následně byl dokončen chatový areál včetně amfiteátru a sportovišť. V roce 1977 byly postaveny chaty typu Javorina. Středisko bylo využíváno k výcvikovým potřebám železničního vojska, dále ke školení a poradám Československých státních drah a Federálního ministerstva dopravy a spojů. V letních měsících bylo hojně navštěvováno za účelem rekreace, kdy zde bylo ve čtrnáctidenních turnusech ubytováno a stravováno kolem 200 osob. Ke konci osmdesátých let došlo k výrazné modernizaci hotelové části
a k modernizaci kuchyně.

Po zrušení železničního vojska v roce 1994 středisko převzala nástupnická organizace SOŽ, jejímž zřizovatelem bylo Ministerstvo dopravy ČR. Následně došlo k přejmenování na Školící a rekreační středisko Sázava. V devadesátých letech byla provedena modernizace restaurační části včetně vstupních prostorů. Středisko bylo nadále využíváno k různým konferencím
(i mezinárodním), školením a především k rekreacím, které se staly velice oblíbené a byl o ně velký zájem. Také se zde pořádaly svatby a oslavy k různým příležitostem.

Koncem roku 1996 tehdejší ministerstvo dopravy vyjmulo středisko z majetku SOŽ a následně bylo předáno Ministerstvu dopravy ČR. Po té bylo pronajímáno soukromým subjektům. V té době se zaužíval název Hotel Sázava. Po ukončení nájmu hotelový a chatový areál začal chátrat, vybavení bylo zničeno a zpustošeno.

Po několika pokusech o odprodej se podařilo zdevastovaný areál koupit firmě SaZ s.r.o. Hodonín, která postupně zrekonstruovala chatový areál (chaty Javorina) a provedla celkovou generální rekonstrukci celého hotelu a přejmenovala hotel na "Resort Erich".

Fotogalerie